Taxaties


Blekkink Makelaardij heeft veel ervaring met het verzorgen van deskundige en objectieve waardebepalingen van woningen, winkels, bedrijfsruimten en agrarisch onroerend goed. Deze taxaties worden gebruikt voor het verkrijgen van een financiering, bij aan- of verkoop, voor verzekering of de belastingdienst, bij onteigening etc.

Wij hanteren taxatierapporten dat door elke geldverstrekkende instelling en de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) wordt geaccepteerd. Wij zijn lid van de NVM, onze taxateurs zijn ingeschreven in het register van de Stichting VastgoedCert, een branchebreed platform dat gecertificeerde taxateurs in onroerende zaken registreert op basis van hun vakbekwaamheid.

Bij taxaties controleert de taxateur het object op verschillende onderdelen, waar onder marktontwikkelingen, ligging en stand, kadastrale gegevens, bestemming, milieu-aspecten, bouwkundige staat, aanwezige voorzieningen, afwerking etc.

U kunt met ons contact opnemen als u verdere vragen heeft of een taxatie wilt laten uitvoeren.