Taxaties Bedrijfs Onroerend Goed


Bedrijfs Onroerend Goed
Ook op het gebied van bedrijfs onroerend goed hebben wij de kennis in huis om uw pand op waarde te taxeren. Dit gebeurt door opname van het bedrijfs onroerend goed en aan de hand van een uitvoerige beschrijving en kadastrale recherche. Bij de uiteindelijke waardebepaling spelen vervolgens factoren mee als het prijsniveau van vergelijkbare bedrijfspanden in de nabijheid, bestemmingsplannen, milieu-eisen en eventuele toekomstige ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de locatie. Al deze informatie wordt nauwkeurig vastgelegd en verwerkt in een taxatierapport, dat u als opdrachtgever van ons ontvangt. 
 

Krijg inzicht in de waarde van uw pand
Het is belangrijk om een goed algemeen inzicht te krijgen in de waarde van uw bedrijfs onroerend goed. Dit kan u bijvoorbeeld helpen bij de aanvraag van een hypothecair krediet of het biedt kansen voor herontwikkeling en projectontwikkeling. In sommige gevallen is de taxatie nodig ten behoeve van de jaarrekening of het kan bijvoorbeeld uitkomst bieden in geval van WOZ- en huurgeschillen. Twijfelt u of een taxatie nodig is? Neem gerust contact op, dan helpen wij u verder. 
 

Gegarandeerd een hoge kwaliteit
Onze rapportages voldoen aan hoge kwaliteitseisen en worden getoetst aan diverse richtlijnen. Hans Blekkink is gecertificeerd bedrijfstaxateur (RT) en taxeert voor o.a. Rabobank, ING Bank, ABN Amro Bank.