Taxaties


Weten hoeveel je woning waard is?
De waarde van een woning hangt af van verschillende factoren en om een goede indicatie te krijgen is goede kennis van zaken van belang. Onze taxateurs zijn gecertificeerd taxateur (RT) en kunnen je een objectief beeld geven van de waarde van jou woning. Daarbij wordt rekening gehouden met onder andere marktontwikkelingen, ligging en stand, kadastrale gegevens, bestemming, milieu- aspecten, bouwkundige staat, aanwezige voorzieningen, afwerking enzovoort. 
 

Waarom een taxatie?
De reden van de taxatie is erg belangrijk vanwege het opstellen van het soort taxatierapport en de waardes die vermeld moeten worden. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de waarde van je woning de doorslag geeft om deze te verkopen. Maar soms is een taxatierapport ook nodig om een financiering rond te krijgen of om je hypotheek over te sluiten. Ben je voornemens je woning te verbouwen? Ook dan is het handig om een taxatie te verrichten. Zo krijg je snel inzicht in hoeverre de verbouwing bijdraagt aan de waarde van je woning. Meer weten over taxatierapporten? Wij vertellen je graag meer! 
 

Een betrouwbare keuze!
Blekkink Makelaardij is aangesloten bij het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). Het NWWI valideert (keurt) taxatierapporten van aangesloten taxateurs en ziet er op toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij het NWWI aanmelden, en dat maakt Blekkink Makelaardij een betrouwbare keuze. 
 

Naast NWWI zijn we ook aangesloten bij TVI en de TaxateursUnie. 
 

Een taxatierapport aanvragen?
Je kunt ons bellen voor het inplannen van een afspraak. Intermediairs en geldverstrekkers hebben vaak de mogelijkheid om via het NWWI een aanvraag in te dienen.